• Piątek 2021-09-24, Dzień powszedni
    Łk 9,18-22
    Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» Oni odpowiedzieli: «Za...