• Piątek 2020-02-28, PIĄTEK PO POPIELCU
    Mt 9,14-15
    Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: „Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie...

Kaplica szpitalna o.Pio