• Czwartek 2020-02-27, CZWARTEK PO POPIELCU
    Łk 9,22-25
    Jezus powiedział do swoich uczniów: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie...