• Środa 2020-10-21, 29. tydz. zwykły
    Łk 12,39-48
    Jezus powiedział do swoich uczniów: „To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do...

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
oraz pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa.
Amen.

 

„Dekalog na czasy zakaźne"
(autor: ks. Wojciech Węgrzyniak)

1. Modlić się do Boga
2. Słuchać służb medycznych
3. Nie czytać za dużo na ten temat
4. Przemyśleć sens życia
5. Przygotować się na ewentualną chorobę i śmierć
6. Pojednać się z niepojednanymi
7. Wyspowiadać się
8. Sporządzić testament
9. Wykorzystać czas na relacje z domownikami
10. Powtarzać ze spokojem serca:
„Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 23,4)