• Środa 2020-10-21, 29. tydz. zwykły
    Łk 12,39-48
    Jezus powiedział do swoich uczniów: „To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do...

tabernakulumW kaplicy p.w Matki Bożej z Lourdes Msza święta sprawowana jest codziennie według porządku, który znajduje się na tablicach ogłoszeń na terenie szpitala. Zapraszamy personel szpitala do osobistej modlitwy w kaplicy a także zachęcamy do wspólnej modlitwy Anioł Pański o godz. 12.00. Ufamy, że personel szpitala skorzysta z tego zaproszenia, gdyż wszyscy potrzebujemy teraz spokoju i umocnienia na modlitwie nie licząc tylko na własne siły, ale powierzając się Jezusowi i Matce Bożej, która jest patronką naszej kaplicy. Wiemy, że w tym czasie pacjenci nie mogą opuszczać oddziałów i nie możemy liczyć na ich obecność w kaplicy oraz wspólną modlitwę w tym ważnym miejscu. Już od godz. 14.00 od poniedziałku do piątku modlimy się różańcu w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji ochrony świata, Polski i szpitala przed epidemią. W sobotę i niedzielę zapraszamy do modlitwy różańcowej już od godz. 10.00. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i św. Ojca Pio, których relikwie znajdują się w naszej kaplicy. Księża kapelani służą pomocą personelowi szpitala wspierając modlitwą oraz odwiedzają chorych zachowując wszelkie zalecenia epidemiologiczne. Kontakt telefoniczny do księży kapelanów jest możliwy poprzez wybranie z aparatu służbowego na terenie szpitala numerów ##066, ##067. Takie numery można wybierać także u ochrony szpitala przy wejściu. Warto przypomnieć, że Biskup Radomski Henryk Tomasik, zgodnie z rekomendacją Rady Stałej KEP zawartą w Zarządzeniu z dnia 12 marca 2020 r. i prawem kanonicznym (kan. 87 par. 1, kan. 1245 i 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej. Dyspensa obowiązuje do 29 marca br. i obejmuje następujących wiernych:


1.osoby w podeszłym wieku,
2.osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.).
3.dzieci i młodzież szkolną oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
4.osoby, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Biskup diecezji radomskiej przypomniał też o możliwości uczestnictwa w niej za pomocą mediów. Chorzy, którzy nie mogą w tym czasie być w kaplicy mogą uczestniczyć we Mszy św. za pośrednictwem mediów. Radio Plus Radom i TV Dami transmituje Msze Święte z katedry Opieki NMP w Radomiu w każdą niedzielę o godz. 12.30. Msza św. niedzielna jest także transmitowana w TVP 1 o godz. 7.00 a w Telewizji Trwam o godz. 9.30, zaś w TVP Polonia o godz. 13.00. O godz. 9.00 jest też ona transmitowana w Programie 1 Polskiego Radia. Warto pamiętać, że Radio Plus Radom transmituje także Msze Św. w dni powszednie o godz. 6.00. Biskup Radomski podkreślił, że nasze świątynie mają być otwarte dla wiernych, którzy pragną trwać na modlitwie.


Z darem modlitwy i wdzięcznością
ks. dr Radosław Kacprzak, ks. Bogusław Dawidowicz,
kapelani Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu