• Środa 2020-08-05, 18. tydz. zwykły
    Mt 15,21-28
    Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest...