• Środa 2020-10-21, 29. tydz. zwykły
    Łk 12,39-48
    Jezus powiedział do swoich uczniów: „To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do...

jezus1W obchodach roku liturgicznego wchodzimy w jego nowy czas - Okres Wielkanocny. W tym okresie Kościół świętuje wywyższenie Jezusa Chrystusa oraz Jego zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Pięćdziesiąt dni, jakie upływają od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, obchodzi się w uniesieniu i radości jako jeden dzień świąteczny, a nawet jako "Jedną Wielką Niedzielę". W sposób szczególny w tym czasie uwaga Kościoła skupiona jest na kontemplację tajemnic związanych z ukazywaniem się Zmartwychwstałego. Stajemy się świadkami Wniebowstąpienia, po czym Kościół trwa wraz z Apostołami i Maryją w sali na górze oczekując Zesłania Ducha Świętego. Te, podobnie jak i inne wydarzenia zbawcze, miały miejsce w historii tylko raz i jako takie nigdy się nie powtórzyły. Jednak dzięki działaniu Ducha Świętego w sposób sakramentalny stają się obecne za każdym razem, kiedy Kościół celebruje je w liturgii. Niektóre dni okresu wielkanocnego nabierają szczególnego wymiaru. Nie należy ich jednak przeżywać w oderwaniu od ducha radości wielkanocnej. Przypatrzmy się zatem pokrótce tym wydarzeniom, które będą nam towarzyszyły, aby pobudzić naszą świadomość do głębszego przeżywania tajemnic zbawienia.


Pierwszych osiem dni Okresu Wielkanocnego stanowi oktawę. Jej zakończeniem jest II Niedziela Wielkanocna, w tradycji zwana białą. Nazwa ta wzięła swój początek ze starożytności chrześcijańskiej. Otóż owego ósmego dnia ci, którzy byli ochrzczeni w Wigilię Paschalną składali swoje białe szaty chrzcielne. Właśnie od tej czynności niedziela bierze swą nazwę. Św. Jan Paweł II od 1995r. zezwolił, aby w diecezjach polskich używać jeszcze innej nazwy - Niedziela Miłosierdzia. Wypełniając prośbę samego Jezusa zapisaną przez św. s. Faustynę, Kościół ustanowił święto Miłosierdzia Bożego: "Pragnę, aby było święto Miłosierdzia. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być Świętem Miłosierdzia. Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie Miłosierdzie Moje względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik. Palą Mnie płomienie Miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie. Pragnę, aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności Miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask za dusze, które zbliżą się do źródła Miłosierdzia Mojego. Która dusza przy stąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar" (Dzienniczek, nr 49). Pan Jezus podał również racje, dla których żąda ustanowienia tego święta: "Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest Święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Mojego, zginą na wieki" (nr 965).

Po upływie kolejnych dwóch tygodni obchodzimy IV Niedzielę Wielkanocną, która jest nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza. W tym dniu Ewangelia ukazuje Jezusa jako Dobrego Pasterza, który daje swoje życie za owce. W dniu tym Kościół modli się w sposób szczególny za powołanych i o nowe powołania do służby kapłańskiej.

Na czterdziesty dzień po Wielkiej Nocy przypada Wniebowstąpienie Pańskie. Jednak, aby podkreślić rangę tej uroczystości decyzją Konferencji Episkopatu Polski została przeniesiona na VII Niedzielę Wielkanocną. Wniebowstąpienie jest dniem królewskiej intronizacji Chrystusa, tryumfem, jaki gotuje swojemu Synowi Ojciec Niebieski. Chrystus wstępujący do nieba jest zmartwychwstałym Jezusem żyjącym w sposób nowy i inny: "A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28,20); dlatego "pożyteczne jest dla was Moje odejście. Bo jeżeli Ja nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was" (J 16,7).

Pismo święte mówi, że po tych wydarzeniach Apostołowie trwali wraz z Maryją na modlitwie w oczekiwaniu na przyobleczenie w moc z wysoka (por. Dz 2,1). Z modlitewnej refleksji nad wydarzeniem zrodziło się nabożeństwo nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego, przygotowujące Kościół do głębszego przeżycia uroczystości przyjścia Pocieszyciela.

Okres Wielkanocny kończy - po pięćdziesięciu dniach - Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Przypomina ona Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, początki Kościoła i jego posłannictwa do ludzi każdego języka, ludu i narodu. Moc z wysoka, którą zostają napełnieni Apostołowie zmienia radykalnie ich życie. Z ludzi bojaźliwych, stają się głosicielami Chrystusa "po krańce ziemi"(Dz 13,47), gotowymi ponieść męczeńską śmierć. Ta Moc "z wysoka", przemienia nie tylko Apostołów, ale może także przemienić każdego ochrzczonego.


Niech ten czas będzie okazją do tego, by doświadczyć radości, że zmartwychwstały Pan jest pośród nas i nieustannie ożywia naszą wiarę kierując słowa: „Odwagi, nie bójcie się, to Ja jestem.” ( por. Mt 14, 27).


źródło: Marcin Banach „SŁUGA".