• Piątek 2019-11-15, 32. tydz. zwykły
    Łk 17,26-37
    Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż...